Demokrasi adalettir. Parayla alınıp satılan adalet, adalet değildir. Parayla alınıp satılan demokrasi, demokrasi değildir.

© photocredit

***

İRRASYONEL DEMOKRATLAR

©Erol Erdoğmuş.

İnsan ve hayvan organizmalarında gövdeden ayrı konumdaki baş; kalp, bağırsak, mide, akciğer gibi; bilinçli buyruk dışında otomatik çalışan organlardan farklı olarak, akıl yürütür karar verir.

Gövde; insanda ayaklarla taşınır, kollar ve ellerle başın buyrukları çerçevesinde, iş bitirici nitelik kazanır. Kalbin,bağırsakların, midenin ve akciğerlerin akıl mantık yürüterek başı yönettikleri görülmemiştir.

Sosyal organizasyonların en büyüğü olan devlet, baş -yönetim-; eller kollar, bacaklar ayaklar -yürütme-; gövde -halk- işlevindedir. İrrasyonel demokratlar çıkarları, saf kişiler saflıkları gereği; gövdenin -halkın-, gövdenin üzerindeki başı -devleti- yöneteceği; “Demokrasi halkın, halk tarafından ve halk için yönetilmesidir. Abraham Lincoln” düşüncesindedirler.

Halk birey gibi; dikkatini tek bilinç ortamında yoğunlaştırarak akıl yürütemediği için karar veremez ve değil devleti, kendini bile yönetemez; refleksleriyle hareket eder.

Bu nedenle irrasyonel demokratlar, işlerine gelen yandaşlarından seçerek listeledikleri Milletvekillerini güya halka seçtirerek “Halkın sesi Hakkın sesidir” etiketiyle demokratlık taslarlar. Önceden seçilmişi seçmek, özgür seçim değildir. Emma Goldman’in dediği gibi,”Eğer oy vermek birşeyleri değiştirseydi, o da yasaklanırdı.

İrrasyonel demokratlar demokrasiyi parayla alınıp satılan meta haline getirdiler.

Demokrasi adalettir. Parayla alınıp satılan adalet, adalet değildir. Parayla alınıp satılan demokrasi, demokrasi değildir.

RASYONEL DEMOKRATLAR

1. Halka; hangi partiye hangi beklentiyle oy vereceği değil, şikayetleri halkoylamasıyla sorulur. Şikayetler aldıkları oya göre sıralanır.

2. Siyasi partiler; şikayetleri giderecek çözümler önererek seçim programlarını hazırlarlar. Programların fizibilitesi Devlet Planma Teşkilatı ve Üniversiteler Arası Bilim Kurulu tarafından değerlendirilir. Programları Rasyonel bulunan partiler seçime katılmaya hak kazanırlar.

3. TRT’de her parti eşit süreli ve sayılı tanıtımlar yapar. Bu süre ve sayının dışında, propaganda yapan partinin oyları geçersiz sayılır; düşüncesinde olanlar Rasyonel demokrattır.

Reklamlar