Kudret bilek gücü değil; beyin gücüdür, Erk’tir. Kuvvetler ayrılığı, mekanik kuvvetlerin farklılığında sözkonusu olabilir. Siyasal Bilimlerde “Kudretler -erkler- Ayrılığı” denilmesi daha doğru olacaktır. “Bilgi kudrettir” demek doğru. Bilgi; insan zekasının kudretiyle, mekanik enerjileri yönetir, kendini üretir.

***

©Erol Erdoğmuş.

BİLGİ KUDRETTİR Thomas Hobbes -1588;1679- İngiliz Filozofu

Kuvvet mekanik güçtür, sözgelişi bilek gücüdür, elektrik gücüdür vb.

Oysa Kudret bilek gücü değil; beyin gücüdür, Erk’tir. Kuvvetler ayrılığı, mekanik kuvvetlerin farklılığında sözkonusu olabilir. Siyasal Bilimlerde “Kudretler -erkler- Ayrılığı” denilmesi daha doğru olacaktır.

“Bilgi kuvvettir” demek eksik, “Bilgi kudrettir” demek doğru. Bilgi; insan zekasının kudretiyle, mekanik enerjileri yönetir, kendini üretir.

1 adet elmanız olsa, bir başkasına verseniz; sizin sıfır elmanız, başkasının 1 elma’sı olacaktır. Sizin bir konuda 1 bilginiz olsa, bunu başkalarına verseniz, bilginiz hem sizde kalacak, hem de verdiğiniz kişi sayısında çoğalacaktır. Bu kudret değil de nedir?!

Vatandaşın kamu yönetiminden, faaliyetlerine dair Bilgi Edinme Hakkını kullanarak bilgi alması; adil yönetimin olmazsa olmazıdır.

09.10.2003 Tarihinde yasalaşan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunumuzdan,15 yıl içinde ne kadar yararlanabildik? Ne kadar yararlanmışsak, o kadar uygarız. BEDK

Bilgi Edinme Hakkı; gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, soru sorararak faaliyetlerine ilişkin bilgi almaktır.

Ne var ki, Bilgi Edinme Hakkı; herkesin bilgi edinme hakkı vardır ilkesi gereğince, herkesi ilgilendiren kamusal bir haktır. Soru soran yanıt alan gerçek ve tüzel kişilerin özelinde kalmamalı, talep metni ve verilen cevaplarla, tüm safahatı soru soranın web sitesinde kamuya yayınlanmalıdır.

DEMOKRASİ’DE (AR-GE)

Demokrasi yeryüzünün hiçbir ülkesinde, politika esnafının tasallutundan kurtarılarak, bilimselleştirilemedi. Demokrasi alınır satılırlaştırıldı, metalaştırıldı, ticarileştirildi.

Bu nedenle demokrasi, demokrasi esnafına bırakılmayacak kadar önemliliğini koruyor.

İlke partilerinin, Demokrasiyi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi oluşturmaları, Dünyada bu konuda olan bitenleri izlemeleri, tartışmaya açmaları gereklidir.

Politikacıyı ticari mal/hizmet gibi kendini reklamlamak mecburiyetinde bırakanlar kimler? Bağış -hediye- vererek onu satın alanlar, parayı verip düdüğü gibi çalanlar kimler? Bağışa üst sınır koymak, bağış serbest olduğu sürece işe yaramaz, yine bağışçıya yarar. İstiyor ama, daha fazlasını veremiyor… Bir İtalyan Atasözü, “Hediye alan özgürlüğünü yitirir” der. Kime karşı? Hediye verene karşı…

Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin aklına gelmiyor mu?

“Partilerin tanıtımları, TRT Televizyon ve Radyolarından; eşit süreli ve ücretsiz olarak yapılır. Bunun dışında propaganda yapan parti, kapatılır” yasasını çıkarmak?

*

Çıkış Noktası:

§ [PİYASA PARTİLERİ İLKE PARTİLERİ]

Reklamlar