Siyasi muhalefeti Piyasa Partileri , partiler arası muhalefet olarak algıladılar ve uyguladılar . Partiiçi muhalefeti bir an önce bastırılması gereken isyan kabul ettiler. Demokrasinin partiler arası ve partiiçi adalet olduğunu görmezden geldiler.

***

©Erol Erdoğmuş.

NOT

“Piyasa Partileri İlke. Partileri” başlıklı yazımın son cümlesinde, (bknz ☟« Çıkış Noktası » ilke partilerinde “süreci hızlandıracak yöntemler denemek gerekmez mi? Bunlar neler olabilir ? Sorusu başka bir yazı konusudur” demiştim. Üç yazıda 3 Önerimi değerlendirilerinize sunacağım, bu birincisi.

PARTİİÇİ GENÇ MUHALEFETİN ÖRGÜTLENMESİ

Savunmasız Yargı olabilir mi? Sanığa -avukatına- savunma hakkı tanınmadan, yargıç adil karar vermiş sayılabilir mi?

Sayılamayacağı için, iddianın; -savcının, davacının-, adalet terazisindeki kefesinin karşısına; aynı ağırlıkta savunma kefesi konularak, adalet terazisi doğru tartar hale getirilmiştir.

Adaletin olmazsa olmazı, savunmadır. Demokratik siyasetin olmazsa olmazı, elbette muhalefettir. Siyasette muhalefet, gözardı edilenlerin savunma hakkıdır.

Siyasi muhalefeti Piyasa Partileri , partiler arası muhalefet olarak algıladılar ve uyguladılar . Partiiçi muhalefeti bir an önce bastırılması gereken isyan kabul ettiler. Demokrasinin partiler arası ve partiiçi adalet olduğunu görmezden geldiler.

Abraham Lincoln’ ün ünlü tanımındaki “Demokrasi, halkın, halk tarafından ve halk için yönetilmesidir” ifadesi yanlıştır.

Latincedeki Vox populi, vox Dei -Halkın sesi, Tanrı’nın sesi- martavalı, palavrası piyasa partilerinin cankurtaranıdır. “Senin sesin Tanrı’nın sesi, senin her düşüncen doğru, her isteğin haklı” pohpohlarıyla halka veresiye vaatler satar, peşin oy -yetki- alarak iktidara geçerler.

Lincoln’ün tanımının kaynağı “Vox populi, vox Dei” palavrasıdır. Çünkü Halkın sesi Tanrı’nın sesiyse, halk niçin kendinden üstün bir Tanrı’ya inanıyor?

Lincoln’un tanımını “Adalet” kavramını ekleyerek doğrultabiliriz:

“Demokrasi; halkın, halk tarafından adaletle yönetilmesidir”.

PARTİÇİ GENÇ MUHALEFET MECLİSİ

1)Yaşları 20 ile 30 arasındaki tüm parti üyesi gençler, Partinin il ve ilçe örgütlerinde oy kullanarak; ikametgahı parti genel merkezinin bulunduğu Ankara’da olan 20 ile 30 yaş arasındaki adaylardan seçim yaparak,
Partiiçi Genç Muhalefet Meclisini oluşturur.

2)Partinin Genç Muhalefet Meclisi, Parti yönetimini eleştirir, önerilerde bulunur. Parti MYK üyeleri, Partiiçi Genç Muhalefet Meclisi üyeleriyle ortak oturumda eleştirileri ve önerileri tartışırlar.

3)Partiiçi Genç Muhalefet Meclisinin etkinlikleri parti yayın organları ve örgütüyle kamuoyuna duyurulur.

4)Böylece İlke Partisi dinamikleşir, bilgili becerili genç üyeler kazanır.

*

Çıkış Noktası:

§ [PİYASA PARTİLERİ İLKE PARTİLERİ]

Reklamlar