Seçmeni politikleştiren politikacıdır!

Lider örnekle liderlik eder, güçle değil.
Sun Tzu
Her ülke layık olduğu hükümeti bulur.
Aristoteles
Çalışkan tiranlar hiçbir zaman cezalandırılmamıştır.
Voltaire
Liberal, güce tapan bir güçsüzdür.
George Orwell
Politikacıların %90’ı kalan %10’a kötü şöhret aşılıyor.
Henry A. Kissinger
Dürüst bir politikacı satın alındığında, satın alınmış kalacaktır.
Simon Cameron

İnsanları kandırmak, kandırıldığına inandırmaktan daha kolaydır.
Oscar Wilde
Sorumluluk duygusunun ortadan kalkması, otoriteye boyun eğmenin en önemli sonucudur.
Stanley Milgram
Bir oy tüfeğe benzer, işlevselliği kullanıcının karakterine bağlıdır.
Theodore Roosevelt
Demokraside oyunuz sayılır, feodalizmde sayınız oydur.
Mogens Jallberg
İnsan devrimde ya kazanır ya da ölür, eğer bu gerçek bir devrimse.
Che Guevara
Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyiniz.
Atatürk

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Politikada önce bir şey seçmek, sonra da seçtiğine sıkı sıkı tutunmak gerek
[Fransız filozofu Alain
-Dm 1868; Öm 1951-.]

Sözgelişi; milletvekili olmaya kendini layık bulmayı seçecek, sonra bu seçimine sıkı sıkıya tutunarak, kendini başkalarına milletvekili seçtirecek. Gerçekten milletvekili olabilecek nitelikte midir, değil midir? Bilinmez. O nitelikte olup olmadığı, peşin milletvekili seçildikten sonra ödenmesi beklenen veresiye borcu… Ödenmezse başkası seçilecek, ödemeden seçilmiş olanın kazancı var zararı yok…

HOMO ECONOMICUS HOMO POLITICUS

Homo Economicus; Latince kökenli ekonomik insan anlamında bir kavram. Homo Economicus, ekonomik çıkarlarına göre davranan insandır.

Homo Economicus olur da, Homo Politicus olmaz mı? Olur olur, bal gibi olur. Sadece politik çıkarlarına göre davranan Homo Politicus’lar yok mu?

Homo Politicus’un karşıtı Apolitik olmaktır. Apolitik olmak da bir politikacılıktır. Seçmen aslında apolitiktir. Seçmeni politikleştiren politikacıdır. Politikleşmeyin, apolitiklikte israr eden yurttaş, politika merdiveninin sıfırıncı basamağındadır.

Politika Merdiveninin 1. Basamağı Alain’in tanımladığı basamaktır. Bu basamaktaki kişi, tam egoist tutumla kendini politikacı olmaya layık bulur ve bu seçimine sıkı sıkıya tutunur. Üst basamaklara çıktıkça, olumlu ya da olumsuz yönde etkinleşir.

Homo Politicus’un 10 Basamağı şöyle sıralanabilir:

0 Apolitik -politik olmayan-

1 Tam egoist

2 lımlı egoist

3 Az egoist

4 Az adil

5 Ilımlı adil

6 Tam adil

7 Feda edilen kıymetli mal

8 Feda edilen itibar, şeref, namus

9 Feda edilen can

Politik çıkarlar; Şöhret veya Servet’e yöneliktir. Dürüst politikacı şöhrete, dürüst olmayan servete yönelir.

Reklamlar