Hz.Muhammed’in (sav) ve Çağdaş Medeniyetler Anlayışının Gerisinde Kalan Müfredat !

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Henry Ford, [My Life and Work -D.1863 Ö. 1947] ABD’li otomobil üreticisine rakiplerinden biri bir gün “Henry Ford cahildir’ deyince Ford dava açmış. Mahkemede karşı tarafın avukatı, “Sayın yargıç” demiş, “Biz sayın Ford’a hakaret etmiyor, bir gerçekten söz ediyoruz. Kendisine huzurunuzda şimdi sorulsun: ‘Kuzey Güney savaşı ne zaman başladı? Ne zaman bitti?’ Bilirse biz cezamıza razıyız.”

Ford, “Ben masamdaki düğmeye basar basmaz, her konunun uzmanı beni bilgilendirirken hafızamda bu bilgilerin hamallığını niçin yapayım?!”

Henry Ford’un masasındaki düğme, bilgisayarlarımızdaki “Sor bana, ne sorarsan” diyen Google, Bing vb arama motorları. [The Best Search Engines of 2017]Bilgilerin her gün arttığı günümüzde bilgileri hafızaya yüklememekte Henry Ford’dan çok daha haklı ve avantajlı değil miyiz?

MÜFREDAT HAMMALLIĞI

Müfredat; bilginin kıt ve mobil teknolojinin yok olduğu zamanlarda, bilinmezse olmaz sayılan bilgilerin becerilerin;
hangilerinin ne kadarının öğrenileceğini belirleyen reçeteydi.

Müfredatı yetişkin kuşak, bir sonraki kuşak benim gibi hissetsin, düşünsün, davransın; benim gibi olsun aracıyla düzenler.

Yetişkin kuşağın buna hakkı olmadığını islam peygamberi onaylamaktadır: “İnsanlar babalarından ziyade, zamanlarına benzerler”. Kaynak: Abdülbaki Gölpınarlı, Hazreti Muhammet ve Hadisleri, [Arkın Kitabevi 1957, sayfa 98.]

Anayasamızın 24. Maddesi, “(•••) Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır (•••)” hükmü ile Hz Muhammed’in ve çağdaş insan hakları anlayışının gerisinde kalmaktadır. Aileler bu konularda ön bilgileri doğal olarak elbette vereceklerdir. Bu konular 18 yaşından sonra yüksek öğretimde ele alınmalıdır.

Dahası; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 18. Maddesine göre ; herkese, din ya da inancını öğretme hakkını tanıması, insan haklarına aykırı dayatma ve beyin yıkamadır. Din ve İnanç birey tarafında sorulur istenirse; açıklanmalı, öğretilmelidir.

MÜFREDAT DÜZENLEYİCİLER

Müfredat düzenleyicisi Bakanlık elemanıysa; Bakanlığın -siyasi otoritenin emrini uygular. Bakanlıktan bağımsız uzmansa, müfredatı öğrenciye göre değil, uzmana göre belirler.

Felsefeciyse; müfredata Bakanlık elemanı gibi alttan, bağımsız uzman gibi cepheden bakmaz. Yukarıdan bakar ve resmin tamamını çevresiyle birlikte görerek değerlendirebilir.

MÜFREDAT PUSULASININ YÖNÜ

Bilimin ve teknolojinin her an artarak geliştiği bir Dünyada, varlığımızı sürdürmek ve geliştirmek için; neleri ne kadar bilmeli, neleri ne kadar yapmalıyız sorularının yanıtı müfredattır.

Müfredat pusulasının yönü; duyguda ADALET’e -vicdana-, düşüncede AKIL ve MANTIĞA, davranışta ERDEM’e yönelik olmalıdır.

Çocuklarımıza; bir tık ötelerindeki bilgiyi edindikten sonra, analizleyip sentezleyip bağlantılandırarak hedeflerine ulaşmalarını sağlayan müfredat pusulası vermeliyiz.

*

TurkLider_logo

Reklamlar