…ve Düşünceyi Açıklatmama – Yaydırmama Özgürlüğü!

Kalktığını iddia ettiğimiz kapitülasyonlar, ruh dünyamızda yaşıyor.
Cemil MERİÇ

Kenetlenmiş dişlerle, özgürlük türküleri söylenemez.
Alfonso REYES

Düşünce yasakları her zaman toplum zararıdır. Yasaklanan düşüncenin bütünü ya da bir kesimi doğruysa doğrudan, yanlış ise doğrunun daha belirgin biçimde ortaya çıkmasından yoksun kalan bir toplum yoksullaşacak, yeni tezlere ulaşamayacak, olduğu yerde duracaktır.
Sami SELÇUK

Düşünce özgürlüğü, ruhun yaşamıdır.
Düşüncesini söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir.

VOLTAIRE

Her fert istediğini düşünmek istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

☂ Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir.

☂ Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir.

☂ Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz.

☂ Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdırlar.

☂ Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini ve bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.
ATATÜRK

***

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

Fikirlerinizi onaylamıyor um, ama bunları söyleme özgürlüğünüze, son nefesime kadar saygı göstereceğim.
VOLTAİRE (1694/1778)

“Herkes, özel hayatına ve aile hayatınıa saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (…)”
T.C. ANAYASASI, Madde 20

YORUM ve ÖNERİ

Voltaire (-)olarak değerlendirdiği düşünceye (+) açıklama ve yayma özgürlüğü tanıyor ta 1700’lerde…

Oysa bugün kendini bilmezin biri, meydanı boş bularak tertemiz zihinlerde Atatürk’e çamur atınca, zihinlerin aydınlanması sağlanmadan dergi toplatılıyor.

Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü; TEZ‘in ve ANTİTEZ‘in; eşit olarak yararlanmaları ile mümkündür. Bu da yasal gereklilik ile sağlanabilir.

Dergi yayıncısı, her yazıyı zıddıyla, eleştirisiyle birlikte yayınlamak mecburiyetinde olmalıdır. Böylece okur dolduruşa getirilerek, devşirilmemeli, kendi aklı fikriyle karar vermelidir

DÜŞÜNCEYİ AÇIKLATMA MA ve YAYDIRMAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

“Ünlüler kendileriyle ilgili olumsuz bir gelişme olduğunda hemen yayın yasağı aldırıyor… O konuyu konuşmak yasak… Yazmak yasak… Haber yapmak yasak… Oh ne ala memleket!..
Son olarak Mustafa Çeçen’i, 9 yıllık evliliğini bitirmesinin hemen ardından yayın yasağı kararı aldırdı
(…).

Şimdi ülkenin en ünlü popçularından birinin evliliği bitecek, Yen’i bir fotoğraf aşkı ortaya çıkacak televizyonlar bunu haber yapamayacak…”
Cengiz Semercioğlu, 31 Mayıs 2017, Hürriyet [Yayın Yasağı Modası]

Vah!.. Vah!.. Vah!.. Gördünüz mü başımıza geleni?.. Muhterem halkımız Ceceli’nin günde kaç kez lavaboya glittiği, günde kaç kez ellerini yıkadığı mühim bilgiden mahrum kalacak!..

Ceceli’nin özel hayatının gizliliğini yasayla korumak en doğal hakkıdır. Ama kamuoyunu ilgilendiren başarılarını ve başarısızlıklarının haber yapılmasını engellenmeye hakkı yoktur.

*

[Bilge Çocuk] [Altıokrasi] [E Kitap]

TurkLider_logo

Reklamlar