Atı alanın Üsküdarı geçemediğinin kanıtı!

Bolu Beyi’ne baş kaldıran Köroğlu bir gün atını çaldırmış. Asil bir hayvan olan atını aramak için tebdil-i kıyafet ile diyar diyar dolaşmış ve sonunda yolu İstanbul’a düşmüş. Atını, satılmak üzere pazara getirilen hayvanlar arasında görünce hemen alıcı rolüne bürünüp;

Efendi, bu at güzele benziyor. Ancak binip bir denemek istiyorum, demiş.

Satıcı onu tanımadığı için binmesine izin vermiş. At, üzerine binen eski sahibini tanıyıp dört nala koşmaya başlamış. Köroğlu, Sirkeci sahiline gelip bol para vererek bir sal kiralamış ve ver elini Üsküdar.

Bu arada at cambazı aldatıldığından dolayı kıvranır dururmuş. Köroğlu’yu atıyla birlikte bir sal üzerinde gören cambazın dostlarından bîri onu teselli için seslenmiş:

Üzülmeyi bırak! Atı alan Üsküdar’ı geçti. O adam Köroğlu’nun kendisi idi.

Bugün bu söz, ‘İş işten geçti’ manâsında kullanılır.

İyi de Referandum sonucu ile ilgisi ne bunun?

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İki eşdeğer seçenekten birini +1 artırarak %51 ve öbürünü -1 eksilterek %49 olarak belirlersek; %49 aritmetik azınlık, %51 aritmetik çoğunluk olur.

%51 aritmetik çoğunluk, pamuk ipliğine bağlıdır. İplik; urganlaştırılabildiği oranda sağlamlaşır, güvenilirleşir.

16 Nisan 2016 Referandumunun %51,4 EVET’i, pamuk ipliğine bağlıdır. Atı alanın Üsküdarı geçemediğinin kanıtıdır.

AĞIRLIKLI ÇOĞUNLUK

%100’ü 4 eşit parçaya bölelim:

%100=%25+%25+%25+%25

%100’ün %25’i minimum azınlıktır.

%100’ün %50’si medium azınlıktır.

%100’ün %75’i maksimum azınlıktır.

%100’ün %76 ile %99 arasındaki değerleri maksimum çoğunluktur.

%100 çoğunluk değil, bütünlüktür.

SONUÇ

%100’ün %51’i ile %49’u; aritmetik çoğunluk ve azınlık olarak sosyal bilimlerde geçerli sayılmamalıdır. Oturmuş, kesinleşmiş bir denge belirtmezler.

%75 maksimum azınlık sosyal bilimlerde gerek ve yeter sayılmalıdır.

Referandumda %75’i bulan EVET ya da HAYIR sonucu belirlemeli; %25’te kalan taraf tartışmasız mağlup sayılmalıdır.

%51,4 ile %75,o-%51,4=%23,6 eksikle; Referandum kazanılamamalıdır.

*

TurkLider_logo

Reklamlar