« Cehâlet » ve « Kavmiyet »

hani, milliyetin islam idi? kavmiyet ne?
sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.
“arnavutluk” ne demek?
var mı şeriatta yeri?
küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri!
arap’ın türk’e, laz’ın çerkez’e, yahut kürd’e
acem’in çinli’ye ruçhan mı varmış? nerede?
müslümanlıkta “anasır” mı olurmuş? ne gezer?
fikr-i kavmiyeti telin ediyor peygamber
En büyük düşmanıdır Ruh-u Nebi, tefrikanın;
Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın!
Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel,
Sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel?
Ne Araplık ne de Türklük kalacak aç gözünü!
Dinle Peygamberin ilâhî sözünü.

Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize?
Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor;
Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor.
Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah,
Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah.
Diye dursun atalar:
’Kal’a içinden alınır.’
Yok ki hiçbir işiten…
Millet-i merhume sağır!

Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.
Bırakın eski hükümetleri meydandakiler
Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer,

MEHMET AKİF ERSOY [Safahat – Tamamı]

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Atalarımız 72 millet sayabilmişler: Alman Milleti, Rus Milleti ve diğerleri… Alman, Rus ön ad; aidiyet belirten ad, Millet…

Hani Milliyet’in islam idi kavmiyet ne
Sarılıp sımsıkı dursaydınız milliyetine

Dese de Mehmet Akif; din, milliyeti oluşturamaz. Milliyet’i sadece anadil oluşturabilir. Her milletin kendine özgü anadili vardır. Müslüman ve hristiyan pek çok millet varlığını sürdürmektedir.

ÇOĞUNLUK ve AZINLIK

Her milletin yapısında azınlıklar olabilir. Türkler Almanya’da azınlık, Türkiye’de çoğunluktur.

Türkler çoğunlukta olduğu için Batılılar, coğrafyamıza TURKİATürkiye– adını vermişlerdir.

Türkiye coğrafyasında, T.C. uyruklu azınlıkların veya etnik grupların ön adları kendi adları, uyruk adları ise Türk 0lmak zorundadır.

Kürt Türk, Çerkes Türk, Arnavut Türk vb… siz kalkar “Milliyetleri kaldırdım!.. Türk, Kürt, Çerkes yok!… Tek millet var” derseniz bu bir asimilasyondan.

Asimilasyon; farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu olarak tanımlanmaktadır Türk Dil Kurumu sözlüğünde.

Hangi azınlık veya etnik grup yok edilmek ister?!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Eğer asimilasyon amaçlı olsaydı; “Ne mutlu Türk anadan babadan dünyaya gelene” şeklinde vurgulanırdı.

Oysa, “Türk’üm diyene” denilerek gönül rızasına bırakılmıştır.

Kürt Türkler ve diğerleri; T.C. Uyruğu ortak paydasında bütünleşerek ve birikimlerini koruyarak barış içinde varlıklarını sürdürme hakkına sahiptirler.

Kürt Türkler ve diğerleri; T.C. Uyruğu ortak paydasında bütünleşerek ve birikimlerini koruyarak barış içinde varlıklarını sürdürme hakkına sahiptirler.

*

erdogmus_books

[Bilge Çocuk] [Altıokrasi]

Reklamlar