[OSCE/ODIHR opens observation mission for the constitutional referendum in Turkey]

[CoE/PACE – Spring session 2017: the functioning of democratic institutions in Turkey]

***

ANKARA – Vienna, 17 March 2017 – AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde sınırlı nitelikte müşahade kararı aldı. [detail]

Türkiye’nin daveti üzerine Tana de Zulueta başkanlığında, Ankara’da konuşlu 11 uzmanın yanısıra, 24 gözlemciden oluşan 36 kişilik heyet, Türkiye çapında görev yapacak.

İzleme görevi süresince AGİT heyeti;

§ Türkiye’nin demokratik seçim ve referandumlar uyarınca belirlenmiş taahhütlere;

§ Uluslararası yükümlülük ve standartlara;

§ Ulusal mevzuata bağlılığına ilişkin incelemelerde bulunacak.

Gözlemcilerin görevleri arasında;

§ Kampanya etkinlikleri;

§ Referandum yönetişimi;

§ İlgili devlet birimlerinin çalışmaları;

§ Yasama süreci;

§ Referandumla ilgili muhtemel uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri ve

§ Medyanın kapsamlı şekilde izlenmesi yer alıyor.

Gözlemci heyeti incelemeleri çerçevesinde devlet kurumları, siyasi partiler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları ve uluslararası kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya gelecek; sandık merkezlerini denetleyecek ancak sayım ve sonuçların belirlenmesine katılmayacak.

Referandum ertesinde, AGİT heyeti Avrupa Konseyi Parlamenterler Assamblesi’nden gönderilen heyetle ortaklaşa ön bir değerlendirmede bulunacak, elde ettiği ilk bulgular ve edindiği izlenimleri açıklayacak. Heyetin nihaî değerlendirme raporu, izleme görevinin sona ermesinden yaklaşık sekiz hafta sonra yayımlanacak. [Yerelce]

Reklamlar