OHAL’SİZ REFERANDUM İÇİN AÇIK BİR SORUŞTURMA

KATILIM İÇİN AÇIK DAVET

İlgilenen ve dileyen herkesin katılımına AÇIKtır.

Elbette, bu DAVET ile #OHAL altında #Referandum’a gitmek isteyenler ilgilenmeyebilir!

Elbette, dileyen NEDEN, #OHAL altında #Referandum’a gitmenin de, öyle çok büyütülecek bir sorun olmadığına ilişkin görüşleriyle de katılabilir…

***

SORULAR:

1. #OHAL altında demokratik, şeffaf ve hile olmadan/yapılmadan, BASKI KURULMADAN, kimse TEHDİT edilmeden, barış, güven ve adaletli bir ortam içinde #Referandum yapılabilir mi?

2. Referandum, demokratik sistemlerin bir uygulamasıdır. Oysa, #OHAL, tüm demokratik ve hukuk sistemini bertaraf eder ve etmiştir. O zaman, 16 Nisan 2017 tarihinde, Türkiye’de yapılacak olan ve hukuk ve demokrasinin bertaraf edilmiş olduğu bir ortamda ki siyasi pratiğe/dayatmaya, ne kadar veya nasıl #Referandum denir? (Lütfen, Kenan Evren-askeri darbe dönemini ve neredeyse tanklar altında yapılmış olan, örnek gösterilmesin! Zaten sözümona, 16 Nisan’daki önerilen anayasa değişikliği paketiyle de, tüm yapılmak istenenin, 1980 Askeri Anayasayı ( “utanç verici” ) olanı değiştirmek olduğu şeklinde açıklamalar yapıldığına göre; Kenan Evren de, Sıkıyönetim altında yapmıştı, savunmasıyla; sanki askeri bir darbe altındayız, çok acil ve zorunlu ve neredeyse “tek seçenekli” seçme yöntemi empoze ediliyor ise; o zaman niye mevcut Anayasa’yı değiştirmek için benzer yöntemleri kullanıyorsunuz, diye sorma hakkımız da doğar!)

3. #Referandum’un tanım içinde, bazı ülkelerde “rejim değişikliği” için de kullanılıyor ve tek bir soru/konu için halk oylamasına gitmek, şeklinde , tanımlanıyor. 16 Nisan’da, ve 18 maddede; mevcut tüm anayasanın bağlanmış olduğu oylama, sizce bir “Rejim Değişikliği” değil ise başka nasıl açıklanabilir?

4. Ve #OHAL koşulları ve baskısı altında, yani mevcut anayasa, tüm kanunlar ve hukukun bertaraf edilmiş ve tüm güçlerin ve karar merciilerinin de tek elde/bir kişide toplanmış olduğu ve #Referandum’un en temel mekanizması olan iki seçenekten birinin de; neredeyse “tek seçeneğe” dönüştürülmek istendiği; medyanın neredeyse tümden kontrol altına alınmış ve özgür iradenin de bertaraf edildiği bir ortamda; Türkiye’nin ittirilmekte olduğu ve adına #referandum denilen şey’e, gerçekte ne kadar #referandum denir?

5. Ve #referandum denemez ise sizce ne denir? Lütfen tanımlayınız!

6. Suriyeli ve Iraklı göçmenlere, 16 Nisan’ın sonucunu doğrudan değiştirilebilecek ve bu göçmenlere ‘vatandaşlık ve oy hakkı‘nın da; 16 Nisan’dan önce verilmesi amaçlanarak, söz konusu göçmenlerin de; 80 Milyon’un ortak iradesine karşı “Joker” olarak kullanılabileceği gündemdedir. Bu konuda, Suriyeli ve Iraklı göçmenlere hangi koşullarda “vatandaşlık” ve “oy hakkı” tanınmasını öneriyorsunuz?

Ümit ediyorum ki, #OHALSİZ bir Referandum’a gitmenin 80 Milyon İnsanın en temel demokratik hakkı olduğunu savunanlar kadar; #OHAL altında #Referandum’a gitmenin de, o kadar büyütülecek bir şey olmadığını düşünenler de, bu SORUŞTURMAYA görüşleriyle katılır!

Yorum-yanıtlarınızı, derleyerek TurkishLibrary.us‘de yayınlamayı ve bu tarihi süreçten geçerken, ortak yaşadığımız bu sürece ait de, ortak bir bellek oluşturmayı, teklif ediyorum.

(Belirtmeye gerek yok, hakaret/karalama nitelikli yorumlara yer verilmeyecektir.)

(Ve hatırlatmaya da gerek yok, herkesin görüşü, o görüşü yazanı bağlar ve görüşün sahibinin de duruşunu yansıtır. )

Dileyen Facebook @OHALSİZREFERANDUM sayfamızda, YORUM kısmına;
dileyen ise
contact(at)turkishlibrary.us
e-adresine yanıtlarını, soru numarasını belirterek, gönderebilir.

Çok teşekkür ediyorum.

bircan_unver
http://www.turkishlibrary.us
[ Email:]
Bircan Ünver | http://www.turkishlibrary.us
@ohalsizreferandum #NotUnderStateOfEmergency #Turkey #Turkiye ©Bircan Ünver, @Ohalsizreferandum
Turkish Library Museum

5 Mart 2017,
New York

Reklamlar