Kamuoyu; toplumun başat duygusu, düşüncesi, davranışı olmalıdır. Oysa…

politician1a

Hiçbir şey bilmiyor, ama her şeyi bildiğini iddia ediyor. İşte size politikacı profili – Bernard Shaw; Büyük Demokrasi’lerimiz; aptal bir kişinin, akıllı bir insandan daha dürüst olduğuna inanırlar. Politikacılar işte bu yüzden toplumu daha da aptallaştırmak isterler – Bertrand Russell; Politikacılar; toplumun avukatlığını yapabilecek ahlâk ve etik sahibi değildirler – George Martin; Günümüzün politikacılarının, bırakın makale ve konuşmalarını oturup kendilerinin yazabildiklerini, okuyabilme yetileri bile yoktur – Gore Vidal; Bir politikacı ile devlet adamının arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Birincisi hep seçimleri ve seçilmeyi düşünür; ikincisi ise gelecek kuşakları ve onların iyiliğini – James Clarke; Dürüst bir politikacı kendini sürekli satandır – Robert Heinlein; Hepsi; çıkarcı, yalancı ve demagog, ama öncelikle; bir halkla ilişkiler adamıdırlar. Zamanlarını seçmenlerinin elini sıkmak, onları kucaklamak, yalan da olsa övgü dolu sözler sarfetmekle geçirirler. Ancak zamanı gelince de amaçlarına ulaşabilmek için onları teklemekten de kaçınmazlar – Harry Truman… – [Elbette istisnalar vardır ama genel kaideyi bozmaz, azınlıkta kalırlar! Onları tenzih edelim -nö]

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Kamuoyu; toplumun –kamunun– dominant –başat– duygusudur, düşüncesidir, davranışıdır.

Kamuoyu; geniş tabanı yukarıya doğru çıkıldıkça daralan ve tepede sonlanan, 3 açısından her biri 90 dereceden küçük olan dar açılı bir üçgene benzetilebilir

AYRINTI

Duygu; ister bireyde, ister toplumda olsun, bilinçaltından bilince gelen buyruktur. Buyruğun uygulanabilirliğini, uygulanamazlığını akıl belirler.

Akıl motorunun yakıtı bilgidir. Akıl motorunun deposundaki –belleğindekibilgi yakıtı ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kalitesinde olabilir.

Okur yazar olmayanlarla, ilkokuldan sonra öğrenim görmeyenlerin bilgi düzeyleri düşük; düşünce ufukları ortaokuldan, liseden, üniversiteden sonra öğrenim görmeyenlerden dardır. Kuşkusuz, istisnalar kaideyi bozmaz.

Zorunlu öğrenim düzeyi ilkokul veya ortaokul yada lise olan ülkeler vardır. Zorunlu öğrenim düzeyi, alt öğrenim düzeyini; ilkokul, ortaokul, lise olarak belirler.

Az gelişmişlikten kurtulamayan ülkelerde; okur yazar olmayanlarla ilkokuldan sonra öğrenim görmeyenler çoğunlukta ve kamuoyunu belirleyici niteliktedir.

HALKIN MI YOKSA POLİTİKACIIN ÇIKARINA MI?

Eşit ve genel oy; ya da oyların tartılmayıp sayılması; politikacının çıkarınadır, halkın çıkarına olduğunu her ne kadar savunsalar da. Çünkü az bilgili çoğunluğu yönlendirmek kolaydır.

Anayasamızın 67. Maddesinin değişik fıkrasıyla. Yasal zemin hazırlanmıştır:

“Seçimler ve halkoylaması (…)eşit, (…) genel oy (…)” ilkesine göre yapılır. Oylar tartılmaz, eşit olarak sayılır.

HEMŞİRE PROF. DR’DUR DAYATMASI

Önemli bir rahatsızlığınız olsa, teşhis ve tedaviniz için hemşireyi mi, yoksa Prof. Dr’u tercih ederdini? Politikacılar hemşire ile Prof. Dr. Arasında hiçbir fark yok diyerek; hemşire ile Prof. Dr’un bilgi ve becerisini eşit sayıyorlar.

SEÇİM GÜNÜNDEKİ HAVA SICAKLIĞI DÖRT BEŞ YIL DEĞİŞMEZ
POLİTİKACILARA. GÖRE…

Seçim günü hava sıcaklığı 20 santigratsa, politikacıya göre hava dört beş yıl içinde hiç değişmez, her Allah’ın günü 20 santigrattır.

NASILSANIZ ÖYLE YÖNETİLİRSİNİZ KURALI

Eşit ve genel oy ilkesi; oyların tartılmayıp sayılması; sonucu sayım sonucunun nihai rakamına, çoğunluğa götürür ve toplumu ortalamaya indirger.

Ortalama nasılsa öyle seçer ve öyle yönetilir.

*

TurkLider_logo

Reklamlar