T.B.M.M üzerinde kuruldu!

Siyasette; «Sırat köprüsü», hakkaniyeti temsil eder; «Cennet», halkın beğenişidir; «Cehennem», halkın lanetidir; köprü üzerindekiler ise «milletvekilleri»dir… sirat_koprusu«Üçün birini almak» deyimi vardır Türkçemizde. Yasama’yı, Yürütmeyi, Yargı’yı -üçün üçünü birden- almak isteyenler; beklentilerinin olduğu yer TBMM’den üçün kaçını alacaklar göreceğiz. Ama önce «Sırat Köprüsü»’nde arka arka dizilmiş bekleyen milletvekillerinin nasıl bir tavır koyacaklarının görülmesi gerekiyor. «Milli çıkarlar» mı ağır basacak, yoksa «dünyalık çıkar ve değerler»i mi? Diğer bir deyişi ile «menfaatçiler ordusu»nun başkomutanının «neferleri»mi; «Lider Çiftliği’nin yanaşmaları» mı? Yoksa; milletin çıkarı sözkonusuysa; bahçeli zatın, kılıçdarzadenin, bin değil iki bin ali beyin dişini kıran «kahramanlar» mı?

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Sırat köprüsü; kıyamet gününde, cehennem üzerinde kurulacağına ve üzerinden geçilmesinin çok zor olacağına; inançsız ve günahkarların üzerinden geçemeyerek cehenneme düşeceklerine inanılan köprüdür.

Sırat köprüsü, hakkaniyet köprüsüdür.

Cehennem, halkın lanetidir.

Cennet, halkın beğenişidir.

Siyasi sırat köprüsündekiler, Milletvekilleridir.

“Üçün birini almak” deyimi vardır Türkçemizde. Beklentisi olduğu yerden bir şey elde edememek, zarar görmek anlamındadır.

Yasama’yı, Yürütmeyi, Yargı’yı –üçün üçünü birden– almak isteyenler; beklentilerinin olduğu yerden –TBMM’den– üçün kaçını alacaklar göreceğiz.

SİYASİ SIRAT KÖPRÜSÜNDEKİ ADIMLAR

1. Kişi; önce kendisinin Milletvekilliğine layık olduğuna inanacak.
Bunlar iki tiptedir:
Vicdan terazilerinin kefelerinde;

A) Milli çıkarların kişisel DÜNYALIK ve SAYGINLIK‘tan ağır bastığı KAHRAMAN MİLLETVEKİLLERİ

B) Kişisel dünyalık ve saygınlıklarının, Milli çıkarlardan ağır bastığı menfaatçiler.

2. Kendisini Milletvekili olarak seçecek ve seçtirecek etkin ve yetkin kişiye kabul ettirecek.

3. Etkin ve yetkin kişi; adayın liderden yetenekli ve güvenilir olup olmadığını belirleyecek ve liderden yeteneksiz ve güvenilirse; adaylığına yeşil ışık yakacak.

4. Aday genel seçime girecek, seçilecek ya da seçilmeyecek. Seçilmezse devre dışı kalacak.

5. Seçilirse; kendisini seçtiren liderin EVETÇİSİ olarak oy kullanacak ki, yeniden seçilebilsin. Türkçemizde “Yanaşma” sözümüzün anlamlarından biri, “Bir çiftlikte çalışan işçi”dir. Partiler; liderlerin çiftlikleri, yanaşmalar liderlerin istekleri doğrultusunda el kaldıran işçileridir.

6. Lider süzgecinden geçen KAHRAMAN MİLLETVEKİLİ, pilavda pirinçten farksız ak taştır. Milletin çıkarının; kendisinin ve liderin çıkarından üstün olduğu; duygusunda, düşüncesinde, davranışındadır. Milletin çıkarı sözkonusuysa; bahçeli zatın, kılıçdarzadenin, bin değil iki bin ali beyin dişini kırar.

7. Onun için bir kez bile Milletvekili olmak önemlidir. Milletvekili kalmak, yeniden seçilmek için milli çıkarlardan taviz vermek, vatana millete ihanettir. Kahraman Milletvekili, miyop olmadığı için ileriyi görür. Liderin listesinde olsa bile halkın seçmeyebileceğini düşünür; ümitbaz kumarbaz değildir.

*

TurkLider_logo

Reklamlar