Baş taraftaki haIkaIardan birinin kopması, zincirin asıl önemli bölümünün boşalıp gitmesine yol açar!

Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz – Oscar Wilde; zincir Sorumluluğu başkasına yıkan davranış biçimi ile gerçekten problem çözmek olanaksızdır- Hosotani; Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalıdır – Elie Wiesel; İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır – Anonim; Bir ihmal yüzünden bir çivi kaybolur, bir çivi yüzünden bir nal kaybolur, bir nal yüzünden bir bacak kaybolur, bir bacak yüzünden bir at kaybolur, bir at yüzünden bir savaş kaybolur, bir savaş yüzünden bir memleket kaybolur – Japon Atasözü…

***

YÖNETİCİ VE AYDIN SORUMLULUĞU
26 Aralık 2016-ANKARA

©Prof.Dr.Nurullah Aydın

İnsanlar huzursuz, toplum huzursuz, her kesim huzursuz. Peki ama neden?

Demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kanun önünde herkesin eşitliği, açık ve şeffaf yönetim kavramları özlemden uygulamaya geçirilmeye çalışılır.
Buna rağmen yine perde gerisi arka kapı kararları uygulanır.

Egemen sınıf; her zaman kaostan gerginlikten kutuplaşmadan çatışmadan beslenir.
Neden çünkü, arka odalar arka yönetim algılanmasın hedef haline gelmesin.
Onlar; seçtikleri, eğittikleri öne sürdükleri piyonlarla kuklalarla istedikleri kararları alır ve uygularlar.

Bakın; Ortadoğu gergin, Türkiye gergin.
Ortadoğu’da kutuplaşma, Türkiye’de kutuplaşma.
Ortadoğu’da çatışma var, Türkiye çatışmaya doğru sürükleniyor.
Din, mezhep, etnik çatışmalar; Bölgeden Türkiye’ye doğru hızla yansıyor.

Türkiye; dış odakların karar alıcılarla, karar vericilerin ve uygulayıcıların arenasıdır.
Kim karar alıyor, kim karar veriyor, kim uyguluyor, Kim kimden destek alıyor? sorusu soruluyor.

Toplumdaki algıları değiştirmek için, her kesim, kendine göre tezler ortaya koyuyor. Toplumun algılamasını yönlendirmede stratejik merkezler; asimetrik psikolojik savaşın kara propaganda yönetimini uyguluyor.

Arapçı dinciler; bu kez beyinleri ele geçirerek, Türkiye’nin kimliğini değiştirme çabasındadır. Arapçı dinciler devşirdikleri fasık ve münafıklarla; Ortadoğu’yu kan gölüne çevirirken nihai hedef Türkiye olduğunu gizlemediler. Yayınladıkları haritalarla, yeni sınırlarla yeni devletleri belirlediler, uyguluyorlar. Tarih tekerrür ediyor.

Arapçı-dinci irtica; Türkiye’yi postmodern işgal etmiş durumdadır.

Türk Milleti; tarihin en ağır bunalım dönemini yaşamaktadır.

Türk Milleti’nin milli ve manevi değerleri; altüst edilmiş, ortak değerler parçalanmıştır.

Halk; uyuşturulmuş, şaşkındır, olanların olacakların farkında değildir.

Aydınlar; çoğunlukla susmuş, sinmiştir.

Arapçı-dinci irtica tarafından;

» Bütün yeraltı ve yerüstü servetlerine el konulmuş,

» Silahlı kuvvetlerin bağımsızlıkçı mensupları esir alınmış,

» Medya ele geçirilmiş,

» İletişim alanı kontrol altına alınmış durumdadır.

İşbirlikçiler;

» dini değerleri istismar ederek,

» geçmişin yanlışlıklarını gündemde tutarak,

» vatan hainlerini kahraman haline getirerek,

» yabancı istihbarat örgütlerince oluşturulan operasyon merkezleri ile vatanseverleri etkisizleştirirken, kirli emellerini gerçekleştirme çabasındadır.

Türk Milleti;

» Kimliksizleşme,

» Ayrışma,

» Bölünme,

» Esaret,

» Sömürgeleşme,

» Sürecindedir.

İşbirlikçiler; emperyalist güçlerin stratejisi doğrultusunda yeni rol üstlenmiştir.

Türk Milleti’nin duyarlı her bireyi; İdeolojik ve teolojik farklıklarla ayrışmayı, kavramlara takılıp kalmayı, model tartışmalarını bir tarafa bırakmalıdır.

Tarihi tecrübeler ışığında Türkiye coğrafyasının jeopolitik ve jeostratejik konumun gereği; Milli devlet, Milli kimlik, Üniter devlet, korunmak zorundadır.

Gerginliği, kutuplaşmayı tahrik edenlerden uzak durmak, engellemek her vatanseverin temel görevidir.

Günün Sözü: Toplumlar milli değerlerine sahip yönetici ve aydınlarıyla güvende olur.

Reklamlar