İlişkilerdeki Kritik süreçte, Liderler Zirvesi’nin Ocak ayında yapılması isteniyor!

***

SÜRECİ CANLI TUTMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI

ayhan_zeytinoglu

Ayhan Zeytinoğlu

Avusturya tarafından önerilen katılım müzakerelerinin askıya alınması önerisinin kabul görmemesi memnuniyet verici. Avusturya’nın bu tutumu yapıcı olmaktan uzak. AB Türkiye’yi dışlayarak ve cezalandırarak hiçbir şey elde edemez.

Ortadoğu’da istikrarın sağlanması, mültecilerin korunması, terörizmle mücadele gibi birçok alanda Türkiye ve AB’nin yakın işbirliği içinde olması gereken böyle bir dönemde, müzakerelerin devam edip etmeyeceğini değil, nasıl hızlandırılabileceğini, hatta Türkiye ve AB ilişkilerinin nasıl güçlendirilebileceğini konuşmalıyız.

29 Kasım 2015’te kabul edilen Ortak Eylem Planı [Joint Action Plan]çerçevesinde Türkiye ve AB arasında düzenli Zirveler yapılması öngörülmüştü. Nitekim 18 Martta yapılan Zirvede mülteci konusunda işbirliği öngören ve Türkiye ve AB ilişkilerinin diğer alanlarına da ivme kazandıran bir uzlaşıya varılmıştı. Türkiye ve AB ilişkilerinin kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde de iki tarafın en üst düzeyde konuşacağı ve görüş alışverişinde bulunacağı bir zirve toplantısı son derece faydalı olacaktır. `Birbirimiz hakkında değil, birbirimizle konuşalım’ düsturu ilişkilerde güven ve diyaloğun artırılması için son derece önemli bir anlam taşıyor. [Eylem Planı’nın içeriği]

Vize Serbestliği Hedefine Sadık Kalalım. Somut adımlar atalım.

İKV olarak uzun yıllardır vize serbestliği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu konu kamuoyunun gündeminde değilken İKV olarak konuyu işledik ve TOBB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Vize şikayet hattı” gibi projelerimiz, yayınlarımız ve toplantılarımızla kamuoyunda farkındalık yarattık. Türkiye vize serbestliği diyaloğu çerçevesinde öngörülen 72 kriteri yerine getirmek için özellikle geçtiğimiz nisan ayında önemli reformlar gerçekleştirdi. Hedef Ekim ayında vizelerin kaldırılması idi ama terörle mücadele kanununu revizyonu, yolsuzlukla mücadele eylem planı, Türkiye-AB geri kabul anlaşmasının uygulanması, [Mutabakat Metni]biometrik pasaportlara geçiş, Europol ile anlaşma, cezai konularda işbirliği ve veri güvenliği kanununun revizyonu ile ilgili henüz yerine getirilmemiş kriterlerin olması ve Avrupa Parlamentosu ve Konsey’de onay süreci ile ilgili sıkıntılar vizesiz Avrupa hedefinin gerçekleşmesini engelledi. Vizelerin kaldırılmasının sadece seyahat hürriyeti açısından değil, Türkiye-AB ilişkilerinin genel durumu aşısından son derece olumlu etkiler yaratacağını düşünüyoruz. . Bu konuda Türkiye ve AB arasında görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. İki tarafın da konunun önemine binaen ısrarcı ve kararlı olması gerektiğini düşünüyor ve 2017’in ilk aylarında müjdeli bir haberin gelmesini bekliyoruz.

Reklamlar