Türkiye’nin beklentilerini karşılamak mümkün mü?

Britanya’daki AB referandumunda halkın AB’den ayrılma yönünde oy vermesi AB’nin geleceği üzerine gölge düşürmeye devam ediyor. Referandumun en önemli etkilerinden birisi de,ab yarım asrı aşan bir tarihe sahip olan AB projesini tehdit eden AB şüpheciliğini tekrar gündemin merkezine oturtmuş olması. Merkez ve Aşırı Sağ Partilerin, AB karşıtı söylemleriyle memnuniyetsiz seçmen arasındaki destek tabanlarını genişletmek için kullandıkları biliniyor. İşte bu yüzden; giderek artan AB şüpheciliği AB’nin mevcut kurumlarının ve işleyişinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Bu gözden geçirme sonunda şekillenecek (yeni) bir AB ile ilişkilerin nasıl geliştirileceği ise katılım müzakereleri süreci uzun süredir devam eden Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

***

 

deniz_emre

©Deniz Servantie Emre Ataç

 

Genel Tespitler

§ Britanya’da 24 Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52‘sinin AB’den ayrılma (Brexit) yönünde oy vermesinin AB’nin geleceği açısından derin etkiler yaratması bekleniyor.

§ Referandumun en önemli etkilerinden birisi yarım asrı aşan bir tarihe sahip AB projesini tehdit eden Avrupa şüpheciliğini (Euroscepticism) tekrar gündeme taşımış olmasıdır.

§ Avrupa şüpheciliği bugün birçok Avrupa ülkesinde sosyal, ekonomik ve siyasi hayatı etkilemektedir.

§ Avrupa entegrasyonu açısından bir gerileme anlamı taşıyan Brexit, diğer Üye Devletlerdeki Birlik karşıtlarına güç vermiş ve bu ülkelerde Brexit tarzı referandumların önünü açmıştır.

§ Bu durumun somut göstergeleri olarak; Fransa’daki Ulusal Cephe Partisi’nin [FN, Front National] lideri Marine Le Pen’in ülkenin AB üyeliği için referandum (Frexit) yapılması çağrısı ve Hollanda’da Özgürlük Partisi [ PVV, Partij voor de Vrijheid] lideri Geert Wilders’in AB referandumu yapılması gerektiğini açıklaması gösterilebilir.

 

Giriş

Britanya’da 24 Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52’sinin AB’den ayrılma (Brexit) yönünde oy vermesi ile ilgili olarak uzun vadeli tespit yapmak zor. Bugüne kadar hiçbir AB üyesi üyelikten ayrılmadığı için, Britanya’nın AB üyeliğinden ayrılma süreci bir ilk olacaktır. Bu sürecin nasıl işleyeceği, AB ile Britanya arasındaki müzakerelerin seyrine bağlı olduğu kadar ülkenin kendi içerisindeki hukuki ve siyasi süreçle de yakından alakalıdır. Ancak Brexit’in AB’nin geleceği açısından derin etkiler yaratması bekleniyor. Referandumun en önemli etkilerinden birisi yarım asrı aşan bir tarihe sahip olan AB projesini tehdit eden Avrupa veya AB şüpheciliğinin tekrar gündeme taşımış olmasıdır. AB şüpheciliği bugün birçok Avrupa ülkesinde sosyal, ekonomik ve siyasi hayatı etkilemektedir. Bu değerlendirme notunda AB şüpheciliğinin Brexit ile ilişkisi tartışılacak ve bu bağlamda belirli ülkelerde referandum ile birlikte artan AB şüpheciliği incelenecektir. Değerlendirmemizde bu konuyla ilgili kamuoyu araştırmalarını yürüten ve sunan kuruluşların sonuçlarına da yer verilmektedir.

Britanya Referandumu Sonrası Artan AB Şüpheciliği (Euroscepticism)

Avrupa entegrasyonuna kuşku ve güvensizlikle yaklaşma, karşı çıkma anlamında kullanılan AB şüpheciliği (Euroscepticism) kavramının kaynağı olarak her zaman Britanya gösterilmiştir. Hatta bu kavram ilk kez 1986 yılında dönemin Başbakanı Margaret Thatcher’ın AB’ye olumsuz tavrı bağlamında kullanılmıştı. Ne var ki, AB şüpheciliği kavramı günümüzde sadece Britanya ile sınırlı değildir. AB’nin karar alma mekanizmalarının yavaş işlediği, küresel sorunlara cevap vermekte ciddi sorunlar yaşadığı, sadece Ada sakinlerinin şikâyet ettiği bir durum değil. Aksine söz konusu sorunlar Avrupa’da yaygın bir tartışma konusu. AB şüpheciliğinin 7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Avrupa genelinde güçlenmeye başladığına inanılıyor. Buna ilave olarak 2008 küresel mali krizi ve bu krizin AB içinde yarattığı ciddi sorunlar, “avro krizi”, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan mülteci akını AB şüpheciliğinin artmasında çarpan etkisi yaratıyor.

PEW araştırma kuruluşunun 4 Nisan-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında 10 AB üyesi ülkede (Polonya, Macaristan, İtalya, İsveç, Hollanda, Almanya, İspanya, Britanya, Fransa, Yunanistan) yaptığı araştırmanın sonucu, AB şüpheciliğinin Avrupa’nın genelinde yükselişte olduğunu gösteriyor [Euroskepticism Beyond Brexit]. PEW araştırmasının yapıldığı 10 ülke AB nüfusunun yüzde 80’ini barındırıyor ve bu ülkeler AB GSMH’sinin yüzde 82’sine sahip. Bu 10 ülkede AB’ye olumlu bakanların oranı yüzde 51, olumsuz bakanların oranı yüzde 47. Entegrasyon çerçevesinde Brüksel’e verilen bazı yetkilerin ulusal hükümetlere geri verilmesini isteyenlerin oranı yüzde 42, Brüksel’e daha fazla yetki devredilmesini isteyenlerin oranı yüzde 19. PEW araştırması ayrıca insanların ideolojik duruşları ile AB’ye bakışları arasındaki bağı da inceliyor. AB şüpheciliği, İspanya gibi bazı ülkelerde sol kesimler arasında daha güçlü olsa da ağırlıklı olarak sağ-muhafazakâr kesimlerden kaynaklanıyor.

Nitekim 24 Haziran’dan sonra sağcı liderlerden gelen referandum çağrıları bunun en belirgin örneği. Hatırlanacağı üzere Hollanda’da göçmen karşıtı duruşuyla bilinen Özgürlük Partisi (PVV, Partij voor de Vrijheid) lideri Geert Wilders, ülkesinin AB üyeliği konusunda referanduma gidilmesi çağrısında bulunmuştu. Wilders yapmış olduğu açıklamada, ülkenin geleceği, para, sınır ve göç politikalarının kontrolü konularında bundan sonra AB’den bağımsız olarak bizzat Hollanda halkının karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Benzer bir çağrı da Fransa’dan gelmişti. Fransa’daki Ulusal Cephe Partisi’nin (FN, Front National) lideri Marine Le Pen, ülkenin AB üyeliği için referandum yapılmasını istemişti. Le Pen sosyal paylaşım sitesine, “Özgürlüğün zaferi” yazarak aynı referandumun Fransa’da ve AB üyesi diğer ülkelerde de yapılması gerektiği yorumunda bulunmuştu. Le Pen’in yardımcısı Florian Philippot da, sosyal medyada Britanya’nın AB’den ayrılma kararına atıfla, şimdi sıranın Fransa’da olduğunu belirterek “#Brexit #Frexit” ifadelerini paylaşmıştı. Göçmen ve AB’nin ortak para birimi avro karşıtı söylemleriyle bilinen Ulusal Cephe Fransa’da, Britanya halkına AB’den ayrılma yönünde oy kullanması çağrısı yapan tek partiydi.

Özetle, Avrupa entegrasyonu açısından bir gerileme anlamı taşıyan Brexit’in en önemli sonuçlarından biri, diğer Üye Devletlerdeki Birlik karşıtlarına güç vermesi ve bu ülkelerde benzer referandumların yolunu açması olarak değerlendirilebilir. Bu durumun somut göstergeleri olarak yukarıda da açıklamalarına yer verilen; Fransa’da Le Pen’in Frexit yapılması çağrısı ve Hollanda’da Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders’in AB referandumu yapılması gerektiğini açıklaması gösterilebilir. Peki, kimdir bu partiler? Hedefleri nedir? Oy oranları nedir? Bu gibi sorulara daha yakından bakmak gerekir. Fakat bütün sorulardan önce giderek tırmanmakta olan AB şüpheciliği (Euroscepticism)kavramına anlamakta yarar var.

AB Şüpheciliği Nedir? Nasıl Gelişmiştir?

Avrupa veya AB şüpheciliği, genellikle AB fikirlerini ve kurumlarını eleştiren veya doğrudan karşı çıkan insanların siyasi görüşlerine deniyor. Buna göre öncelikle Avrupa bütünleşme projesinin Avrupa ulus devletlerini zayıflattığı düşüncesiyle, bu bütünleşmeyi yavaşlatmak, durdurmak veya topyekûn olarak tersine çevirmek isteniyor [Euroscepticism and European Integration]. Bununla beraber, AB şüphecileri AB kurumlarında demokrasi açığı olduğu (democratic deficit) ve bu kurumlarının fazla bürokratik ve halklardan uzak olduğunu da dile getiriyorlar [Why is There a Democratic Deficit in the EU?].

AB şüpheciliği, AB kurumların temelini oluşturan antlaşmalara kadar uzanıyor. Örneğin, 1954 yılında Fransa’da yapılan Avrupa Savunma Topluluğu’nun [ European Defence Community] kurulmasına ilişkin parlamento oylamasında De Gaulle ve Komünist Partili parlamento üyeleri katılım fikrine karşı çıkmışlardı. Aynı şekilde, 1992 yılında Hollanda’nın Maastricht kentinde imzalanan AB’nin Kurucu Anlaşması ile beraber birçok üye ülkede AB şüpheciliğinde artış görüldüğü söylenebilir. AB’ye verilen yetkilerin ticaret gibi alanlardan çok dış politika, sosyal güvenlik, eğitim ve kültür gibi alanlara da kayması sonucunda üye ülkelerde, “Maastricht sonrası bunalım” yani AB’ye karşı bir tepki olarak desteğin azalması söz konusu oldu.

AB şüpheciliğinin farklı AB üye ülkelerinde Avrupa entegrasyonuna ilişkin atılan adımlara yönelik düzenlenen referandum sonuçlarına da yansıdığı görülmektedir. Buna örnek olarak 1992 yılında Danimarka’da Maastricht Antlaşması’na ilişkin düzenlenen referandum verilebilir. Söz konusu referandumda seçmenlerin yüzde 49,3’ü Antlaşma’ya karşı oy vermişti [Denmark : EMU opt-out clause].Aynı şekilde, 2005 yılında AB Anayasası’na ilişkin referandumlarda, sırasıyla, Fransız seçmenlerin yüzde 54,68’i ve Hollandalı seçmenlerin yüzde 61,54’ü Anayasa’ya karşı oy vermişti. Danimarka örneğine benzer bir şekilde İrlanda’da 2008 yılında Lizbon Antlaşması’nın kabulüne ilişkin düzenlenen referandumda İrlandalı seçmenlerin yüzde 53,4’ü söz konusu antlaşmaya karşı oy vermişti.

AB Şüpheciliğinin En Önemli Aktörleri

Hâlihazırda Avrupa genelinde, AB şüpheciliğinin en önemli aktörlerinden biri Fransa’nın Ulusal Cephe Partisidir. 2011 yılında partinin kurucusu Jean-Marie Le Pen’in kızı Marine Le Pen’in partinin başkanlığına gelmesiyle beraber, Fransız siyasi arenasında Ulusal Cephe’nin önemi gitgide büyümüştür. Radikal sağ partiler konusundaki uzmanlar, Marine Le Pen’in babasının antisemitik ve diğer ırkçı sayılabilecek demeçlerin uzaklaşmasının, partiyi daha merkezi bir konuma getirdiğini belirtmektedirler [La stratégie de dédiabolisation du FN oppose les technocrates à la base militante]. Buna rağmen, partinin AB’ye karşı tutumu incelendiğinde, Fransa’da Britanya’da düzenlenen Brexit referandumuna benzer bir referandumun düzenlenmesini talep eden başlıca partilerden biri olarak yerini alıyor. 2002 yılında, partinin lideri Jean-Marie Le Pen, açıkça Fransa’nın AB’den çıkmasını ve Fransız frangına tekrar dönmesini talep ettiğini hatırlamakta fayda var. Aynı şekilde, Marine Le Pen, partisinin tüm AB antlaşmalarına karşı olduğunu ve 2017 cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı takdirde, Fransa’nın AB’den ayrılmasına ilişkin bir referandum düzenleyeceğini ifade ediyor. Ulusal Cephe, 2014 AP seçimlerinde, yüzde 25 oy elde edip Fransa’nın AP’deki en önemli partisi olarak yerini almıştı [Elections européennes de 2014 en France].

Marine Le Pen, 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Cephe’nin adayı olarak gözüküyor. Hâlihazırda anketlerde, Ulusal Cephe’nin önde olduğu dikkate alındığında gelecek yılki seçimlerde Marine Le Pen’in ikinci tura kalması sürpriz olmayacak. Buna ek olarak Fransa’nın en önemli merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler’de (Les Republicains) de AB şüpheciliğin genel olarak arttığı gözlemleniyor. Buna örnek olarak 2017 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki ön eleme seçimlerindeki adayların – özellikle Nicolas Sarkozy ve François Fillon’nun– Fransa’nın Schengen Anlaşması’ndan çıkmasının gerekliliğini vurgulamaları gösterilebilir.

AB şüpheciliğinin yaygın bir şekilde görüldüğü diğer ülke ise Hollanda’dır. Geert Wilders’in yönettiği Özgürlük Partisi, 2006 yılında kurulmuştur7 [Populism in Western Europe: Comparing Belgium, Germany and the Netherlands]. Ulusal Cephe gibi, Özgürlük Partisi de Hollanda’nın AB’den ayrılmasını talep etmektedir. Wilders, bu kapsamda Britanya’daki gibi bir referandumun düzenlenmesini istemektedir. Buna ek olarak, Fransa’da görüldüğü gibi, partinin desteklediği fikirler klasik radikal sağ partilerin antisemitik görüşlerinden uzaklaşıp daha merkezi bir konuma oturmuştur. Ancak, diğer birçok AB üye ülkesindeki gibi, partinin platformunda İslam ve genel olarak göçmen karşıtlığı önemli bir yer tutuyor.

Diğer ilginç bir örnek ise Almanya’da karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere, AB’nin ekonomik lokomotifi olarak algılanan Almanya’da, 2013 yılında “Almanya İçin Alternatif” (Alternative für Deutschland, AfD) adı altında bir parti ortaya çıkmıştı [Angela Merkel’s CDU suffers Mecklenburg-Pomerania poll blow]. Diğer örneklere göre AfD, AB’nin tüm politikalarına karşı olmamakla beraber daha çok AB’nin ortak ekonomi politikalarına muhalif olduğunu beyan etmektedir. Örneğin Almanya’nın Avro Alanı’ndan çıkmayı talep eden parti üyeleri, Almanya’nın AB’den çıkmasına destek vermiyorlar. İsviçre’deki doğrudan demokrasi modelini savunan parti, Avro Alanı’nın dağılmasını ve göçmen karşıtlığını içeren görüşleriyle tanınıyor.

Aynı şekilde, Bulgaristan’da Kasım 2016’da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin emekli bir general olan ve AB şüpheciliği ile tanınan Rumen Radev’in kazanması, Doğu Avrupa ülkelerinde gitgide artan AB şüpheciliğinin bir göstergesi olduğu söylenebilir9 [Bulgaristan’ın yeni cumhurbaşkanı emekli general Rumen Radev].

Aşağıdaki tabloda AB üye ülkelerinde AB şüpheciliği görüşlü partileri görebilirsiniz: [The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States]

ikv1

Sonuç

Sonuç olarak, Britanya’daki AB referandumunda halkın AB’den ayrılma yönünde oy vermesinin AB’nin geleceği açısından derin etkiler yaratması bekleniyor. Referandumun en önemli etkilerinden birisi de, yarım asrı aşan bir tarihe sahip olan AB projesini tehdit eden AB şüpheciliğini tekrar gündeme taşımış olmasıdır. Son yıllarda güçlenen, özellikle Fransa’daki Ulusal Cephe ve Hollanda’daki Geert Wilders’in Özgürlük Partisi gibi radikal partiler, Britanya’daki referandum sonuçlarını artan göç karşıtı ve AB karşıtı söylemleriyle memnuniyetsiz seçmen arasındaki destek tabanlarını genişletmek için kullanmaktadırlar. Artan AB şüpheciliği AB’nin mevcut kurumlarının ve işleyişinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Bu gözden geçirme sonunda şekillenecek bir AB ile ilişkilerin nasıl geliştirileceği ise katılım müzakereleri süreci uzun süredir devam eden Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.

* * *

EK –A AB Şüpheci Partilerin Türkçe Açılımları :

 

Almanya

AfD: Alternative für Deutschland [Almanya için Alternatif]
Bürger in Wut: Öfkeli Vatandaşlar
CSU: Christlich-Soziale Union [Hristiyan Sosyal Birliği]
Die Linke: Sol Parti
Die Republikaner: Cumhuriyetçiler
DVU: Deutsche Volksunion [Alman Halk Birliği]
NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands [Almanya Ulusal Demokratik Partisi]
SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands [Almanya Sosyal Demokrat Partisi]

Avusturya

BZÖ: Bündnis Zukunft Österreichs [Avusturya’nın Geleceği için İttifak]
FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs [Avusturya Özgürlük Partisi]
REKOS: Die Reformkonservativen [Reform Muhafazakârları]
Team Stronach: Stronach Takımı

Belçika

FN: Front National [Ulusal Cephe]
PTB: Parti du travail de Belgique [Belçika İşçi Partisi]
Vlaams Belang: Flaman Çıkarları Partisi

Britanya

Labour Party: İşçi Partisi
UKIP: United Kingdom Independence Party [Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi]

Bulgaristan

Ataka: Hücum Partisi
BBT: Balgariya bez tsenzura [Sansürsüz Bulgaristan Hareketi]
NFSB: Natzionalen Front za Spasenie na Bulgaria[Bulgaristan’ın Kurtuluşu için Ulusal Cephe]
SKB: Sayuz na Komunistite v Balgariya [Bulgaristan Komünistler Birliği]
VMRO: Bulgarsko Natisonalno Dvizhenie [Bulgar Ulusal Hareketi]

Çekya

KSCM: Komunistická strana Čech a Moravy [Bohemya ve Moravya Komünist Partisi]
SPR-RSC: Sdružení pro Republiku – Republikánská strana Československa [Cumhuriyet için Koalisyon – Çekoslovakya Cumhuriyetçi Partisi]
ODS: Občanská demokratická strana [Demokratik Yurttaşlık Partisi]
SPD: Svoboda a přímá demokracie [Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi]
SSO: Strana svobodných občanů [Özgür Yurttaşlar Partisi]
UNK: Úsvit – Národní Koalice [Şafak – Ulusal Koalisyon]

Danimarka

Folkebevægelsen mod EU: AB’ye Karşı Halk Hareketi
JuniBevægelsen: Haziran Hareketi
DF: Dansk Folkeparti [Danimarka Halk Partisi]
Enhedlisten: Birlik Listesi
Fremskridtspartiet: Gelişim Partisi
SF: Socialistisk Folkeparti [Sosyalist Halk Partisi]
Estonya Eesti Keskerakond: Estonya Merkez Partisi
EIP: Eesti Iseseisvuspartei [Estonya Bağımsızlık Partisi]
EKRE: Eesti Konservatiivne Rahvaerakond [Estonya Muhafazakâr Halk Partisi]

Finlandiya

KD: Kristillisdemokraatit [Finlandiya Hristiyan Demokrat Partisi]
PS: Perussuomalaiset [Gerçek Finliler]
SKP: Suomen Kommunistinen Puolue [Finlandiya Komünist Partisi]
STP: Suomen Työväenpuolue [Finlandiya İşçi Partisi]

Fransa

CPNT: Chasse, pêche, nature et traditions [Av, Balıkçılık, Doğa ve Gelenekler]
DLF: Debout la France [Fransa Ayağa Kalk]
FN: Front national [Ulusal Cephe]
Ligue du Sud: Güney Ligi
LO: Lutte ouvrière [İşçi Mücadelesi]
MNR: Mouvement national républicain [Cumhuriyetçi Ulusal Hareket]
MPF: Mouvement pour la France [Fransa için Hareket]
MRC: Mouvement républicain et citoyen [Cumhuriyetçi ve Yurttaş Hareketi]
NPA: Nouveau parti anticapitaliste [Yeni Antikapitalist Parti]
Parti de gauche: Sol Partisi PCF: Parti communiste français [Fransız Komünist Partisi]
RPF: Rassemblement pour la France [Fransa için Toplanma Partisi]
UPR: Union populaire républicaine [Cumhuriyetçi Halkçı Birliği]

GKRY

AKEL: Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú [Emekçi Halkın İlerici Partisi]
ELAM: Ethniko Laiko Metopo [Ulusal Halk Cephesi]
ERAS: Epitropê gia mia Rizospastikê Aristerê Syspeíròsè [Radikal Sol Toplanma için Komite]
NEDA: Nea Diethnistike Aristera [Yeni Enternasyonalist Sol]

Hırvatistan

A-HSP: Autohtona hrvatska stranka prava [Hırvat Otokton Haklar Partisi]
HČSP: Hrvatska čista stranka prava [Hırvat Saf Haklar Partisi]
HDS: Hrvatska demokršćanska stranka [Hırvat Hristiyan Demokratlar Partisi]
HSP: Hrvatska stranka prava [Hırvat Haklar Partisi]
HSP AS: Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević [Hırvat Haklar Partisi Dr. Ante Starčević]
Jedino Hrvatska: Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku [Sadece Hırvatistan – Hırvatistan için Hareket]
Živi zid: İnsan Kalkanı

Hollanda

ChristenUnie: Hristiyan Birliği Partisi
GroenLinks: Yeşil Sol Partisi PVV: Partij voor de Vrijheid [Özgürlük Partisi]
PvdD: Partij voor de Dieren [Hayvanlar Partisi]
SGP: Staatkundig Gereformeerde Partij [Reform Politika Partisi]
SP: Socialistische Partij [Sosyalist Parti]

sceptik

İrlanda

Green Party: Yeşiller Partisi
Socialist Party: Sosyalist Parti Sinn Fein: Biz Kendimiz
ULA: United Left Alliance [Birleşik Sol İttifakı]

İspanya

AES: Alternativa Española [İspanyol Alternatifi]
CUP: Candidatura d’Unitat Popular [Halk Birlik Adaylığı]
E-2000: España 2000 [İspanya 2000]
Podemos: Yapabiliriz

İsveç

JL: Junilistan [Haziran Listesi]
MP: Miljöpartiet [Yeşiller Partisi]
NYF: Ny Framtid [Yeni Gelecek] SAP: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti [İsveç Sosyal Demokrat Partisi]
SD: Sverigedemokraterna [İsveç Demokratları]
V: Vänsterpartiet [Sol Parti]

İtalya

Forza Italia: Haydi İtalya
Fratelli d’Italia: İtalya Kardeşleri
LD: La Destra [Sağ]
Lega Nord: Kuzey Ligi
Movimento 5 Stelle: Beş Yıldız Hareketi
MS-FT: Movimento Sociale – Fiamma Tricolore [Sosyal Hareket – Üç renkli Flama]
NcS: Noi con Salvini [Salvini ile Biz]
No Euro: Movimento No Euro [Avro’ya Karşı Hareket]
Sovranità: Egemenlik

Letonya

KPV LV: Kam pieder valsts? [Devlete kim sahip?]
LNNK: Tēvzemei un Brīvībai/LNNK [Memleket ve Özgürlük İçin]
VL: Visu Latvijai! [Herşey Letonya İçin!]
ZZS: Zaļo un Zemnieku savienība [Yeşiller ve Çifçiler Birliği]

Litvanya

LKP: Lietuvos komunistų partija [Litvanya Komünist Partisi]
PTT: Partija tvarka ir teisingumas [Düzen ve Adalet Partisi]

Lüksemburg

ADR: Alternativ Demokratesch Reformpartei [Alternatif Demokratik Reform Partisi]
Dei Lenk: Sol Parti

Macaristan

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt: Vatan Satılık Değildir Partisi
Jobbik: Jobboldali Ifjúsági Közösség-Jobbik Magyarországért Mozgalom [Daha İyi Bir Macaristan Hareketi]
Fidesz: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség [Macar Yurttaşlık Birliği]
LMP: Lehet Más a Politika [Siyaset Farklı Olabilir]
MMP: Magyar Munkáspárt [Macar İşçi Partisi]

Malta

EUD Malta: European Democrats Malta [Avrupa Demokratları Malta Partisi] Partit Laburista: Malta İşçi Partisi

Polonya

KORWIN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja [Cumhuriyetin Özgürlük ve Umudun Restorasyonu için Koalisyon]
LPR: Liga Polskich Rodzin [Polonya Aileleri Ligi]
Nowa Prawica: Yeni Sağ Kongresi PiS: Prawo i Sprawiedliwość [Hukuk ve Adalet Partisi]
Samoobrona: Polonya Meşru Müdafaa Partisi Solidarna Polska: Birlik olan Polonya

Portekiz

Bloco de Esquerda: Sol Bloku
CSP-PP: Centro Democrático e Social – Partido Popular [Demokratik ve Sosyal Merkezi – Halk Partisi]
Os Verdes: Yeşiller Partisi
PCP: Partido Comunista Português [Portekiz Komünist Partisi]
PCTP/MRPP: Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses/Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado [Portekiz İşçileri Komünist Partisi/Proletarya Partisi Mürettep Hareketi]
PDR: Partido Democrático Republicano [Demokratik Cumhuriyetçi Partisi]
PNR: Partido Nacional Renovador [Ulusal Yenilikçi Partisi] Romanya
PRM: Partidul România Mare [Büyük Romanya Partisi]
ND: Noua Dreptă [Yeni Sağ] Noua Republica: Yeni Cumhuriyet

Slovakya

KDS: Konzervativni demokrati Slovenska [Slovakya Muhafazakâr Demokratları]
L’SNS: Kotleba – L’Udova strana Nase Slovensko [Bizim Slovakya Halk Partisi]
SaS: Sloboda a Solidarita [Özgürlük ve Dayanışma]
SNS: Slovenská národná strana [Slovak Ulusal Partisi]

Slovenya

SNS: Slovenska Nacionalna Stranka [Sloven Ulusal Partisi]

Yunanistan

ANEL: Anexartitoi Ellines [Bağımsız Yunanlar]
ANTARSYA: Antikapitalistiki Aristeri Synergasia gia tin Anatropi [İktidarın Devrilmesi Yolunda Antikapitalist Sol İşbirliği]
Chrysi Avgi: Altın Şafak
DIKKI: Dimokratiko Koinoniko Kinima [Demokratik Sosyal Hareketi]
DRAHMI: Drahmi Ellinikí Dimokratikó Kínima Pénte Astéria [Drahmi Yunan Beş Yıldız Demokratik Hareketi]
Kinima den Plirono: Ödemiyorum Hareketi
KKE: Kommounistikó Kómma Elládas [Yunanistan Komünist Partisi]
LA-AAS: Laiki Antistasi – Aristeri Antiimperialistiki Synergasia [Halkın Direnişi – Sol Antiemperyalist İşbirliği]
LAE: Laïkí Enótita [Halkçı Birlik Partisi]
LAOS: Laikós Orthódoxos Synagermós [Halkçı Ortodoks Hareketi] PE: Plefsi Eleftherias [Özgürlük Yolu]
Synaspismos To Kinima: Sol Hareketler ve Ekoloji Koalisyonu
SYRIZA: Synaspismós Rizospastikís Aristerás [Radikal Sol Koalisyon

Reklamlar