Sonuç: Avrupa Birliği Halkları Mutlu Değil!

austria_italy

***

AVUSTURYA SEÇİM SONUÇLARI AVRUPA SİYASETİ AÇISINDAN ÜMİT VERİRKEN, İTALYA’DAKİ REFERANDUM SONUÇLARI AB ENTEGRASYONUNUN YENİDEN YAPILANMA İHTİYACINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

ayhan_zeytinoglu

Ayhan Zeytinoğlu

AB üyesi iki devlette dün yapılan oylama sonuçları Avrupa siyaseti ve AB’nin geleceği açısından önemli gelişmelere işaret ediyor. Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağın adayı Norbert Hofer’in yenilgiye uğratılmasında özellikle kadın ve şehirlerde yaşayanların oyları büyük rol oynadı. Avrupa için daha olumlu bir geleceği yaratabilecek ilerici grupların varlığı popülist siyasetin panzehiri olabilir.

Hofer gibi liderlere artan ilgi, giderek her anlamda sınırların kalktığı, rekabetin arttığı ve globalleşmenin etkisiyle küçülen dünyada oluşan belirsizliklerin yarattığı endişe ve stresten kaynaklanmaktadır. Hofer’in %47,4 oy alması herşeye rağmen bir başarıdır ve akıldan çıkarılmamalıdır. Hofer karşısında yeşillerin adayının [ Alexander Van der Bellen] kazanması Fransa’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de ipuçları taşımaktadır.

İtalya’da Merkez Siyaset Mevzi Kaybederken, Avro Tartışmaya Açıldı

İtalya’da Senatonun yetkilerinin azaltılması ve yerel yönetimler karşısında merkezi yönetimin güçlendirilmesini amaçlayan referandumda “Hayır” oylarının ağırlık kazanmasına gelince;

2008 küresel finansal krizinden de olumsuz etkilenen İtalya, kötü yönetilmenin ve avro alanında var olmanın gerektirdiği mali disiplini sağlayamamanın bedelini ödüyor. Bankacılık krizinin yanında, göçmen krizinden de bunalan İtalya, AB içinden yeniden tanımlanması gereken modern ve etkin yönetişime ayak uyduramamanın sancılarını yaşıyor. Renzi karşısında güç kazanan Beş Yıldız Partisi ve lideri Grillo’nun vaatleri de İtalya’yı içinde bulunduğu durumdan kurtaramayacak. Sadece “hoşnutsuz kitleler” için bir ses olacak ama çözüm üretmeyecek. Öte yandan, su sorun sadece İtalya’nın sorunu değil… AB’nin sorunu. AB’nin kurucu ülkelerinden biri olan İtalya’da avronun tartışmaya açılması ve Maastrciht kriterlerinin başında gelen mali ve bütçesel disiplininin sağlanamaması, AB’nin bütünlüğü açısından ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabilir. Olanlar, AB’nin yeniden yapılanma ihtiyacına dikkat çekiyor. Çoklu sınamalar ile karşı karşıya olan AB demokratik tabanını güçlendirmelidir. AB politikaları oluşturulurken, birbirinden farklı koşullara sahip olan üye devletlerdeki olası etkileri daha iyi hesaba katılmalı ve entegrasyon derinleştirilirken, her adımın iyice hazmedilmesine imkan tanınmalıdır.

Reklamlar