…ve ivedilikle aşılması için yeni bir ivme ile siyasî irade arayışı!

AP Kararı, ilişkilerin sağlığı açısından soru işaretleri doğmasına neden oldu.. Bu kötüye gidişin geri çevrilmesi gerekiyor. Türkiye’nin AB perspektifini kaybetmesi ne Türkiye ne de AB’ye yarar sağlar ve buna izin verilmemesi gerekiyor.. Bu bağlamda, iletişim ve müzakere kanalları açık tutulmalı ve Türkiye-AB katılım sürecini tıkanıklıktan çıkaracak yeni bir ivme öncelik verilmeli. Peki neler yapılmalıdır?

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Perspektifler – Türkiye-AB İlişkileri ve Ekonomi

***

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ALTERNATİFİ YOK:
TIKANIKLIĞI VE HUSUMETİ AŞACAK YENİ BİR İRADEYE İHTİYAÇ VAR
28 Kasım 2016

ayhan_zeytinoglu

Ayhan Zeytinoğlu

AB ile ilişkilerdeki son gelişmeler kritik bir önemde. Gerek ticaret hacmi ve doğrudan yatırım düzeyi, gerekse siyasi ve ekonomik reform çıpası olarak, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini canlı tutması gerekiyor:

Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin geçici olarak askıya alınması yönündeki kararı bağlayıcı olmasa da, ilişkilerin sağlığı açısından soru işaretleri doğmasına neden oldu. İlişkilerdeki bu kötüye gidişin geri çevrilmesi gerekli. Türkiye’nin AB perspektifini kaybetmesine ne Türkiye ne de AB izin veremez. Nitekim Komisyon Başkanı Juncker, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Chipras’ın yaptıkları açıklamalar AB’de de bu yönde bir görüşün ağırlık kazandığına işaret ediyor. Komisyon Başkanı Juncker’in AB’nin mülteciler konusunda Türkiye’ye ders vermekten kaçınması gerektiği yönündeki sözleri dikkate alındığında, Komisyon’un Parlamentodan farklı bir şekilde konuya yaklaştığı görülüyor.

Sadece mülteci anlaşmasının devamı için değil, Türkiye ve AB’nin enerjiden, dış politikaya ve güvenliğe kadar birçok ortak konuda işbirliğinin sağlanması ve Türkiye’nin AB’ye daha fazla entegre olması için iletişim ve müzakere kanallarının açık olması lazım..

Türkiye’nin AB sürecini tıkanıklıktan çıkaracak yeni bir ivmeye ihtiyaç var.

AP kararına rağmen, AB Konseyi’nin müzakereleri askıya alma yönünde bir karar almayacağı anlaşılıyor.:

Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik zorluklar AB çıpasının önemini her zamankinden daha fazla artırıyor. Bu süreçteki tıkanıklığın aşılması için aşağıda belirttiğim unsurları da içeren yeni bir stratejiye ihtiyaç var;

§ Üyelik hedefinin yakın gelecekte gerçeklemese de yeterli koşulların olgunlaşmasına bağlı olarak saklı tutulması,

§ Kıbrıs’ta çözümün desteklenmesine yönelik olarak AB’nin devreye girmesi,

§ Türkiye’de AB kriterleri ekseninde reform hamlesinin canlandırılması,

§ Türk vatandaşları için vize serbestliğinin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi,

§ Gümrük birliğinin modernizasyonu sürecinde müzakerelere başlanması,

§ Mülteci işbirliğinin devamı,

§ Üst düzey ekonomi, enerji ve siyasi diyalog mekanizmalarının devamlılığının sağlanması,

§ Müzakere sürecinde blokajların kaldırılmasına yönelik bir ivme yaratılması,

§ Türkiye ve AB arasında teknik ve diplomatik düzeyde düzenli temas ve danışma sürecinin süreklilik kazanması,

§ Sivil toplum diyaloğu mekanizmasının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin AB içindeki değişimleri de yakından izleyerek, alternatif stratejiler geliştirmesi ve dış ilişkilerine dengeli yaklaşması gerekiyor. Ancak farklı ülke grupları ile geliştirilecek tüm ilişkilerin dışında, AB ile ilişkilerimiz özel bir önem taşıyor. İhracatımızın %48’ini yaptığımız ve %70’in üzerinde yabancı yatırımların kaynağını oluşturan bir Birlik olarak, AB’nin kalkınmamızdaki önemi ve reform sürecindeki tetikleyici konumu yadsınamaz. Soğukkanlı ve akılcı davranarak, AB ile ilişkilerimizi rasyonel ve dinamik bir temele oturtmalı ve etkin bir strateji kapsamında ilişkilerde yeni bir ivme yaratmalıyız.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİNDE SON DURUM

Reklamlar