… ve insanlık değerlerine verilen önem! Benim kuşaktaki insanlar sosyal dayanışmayı yaşamın bir parçası olarak içselleştirmişlerdir. Tabi istisnalar kaideyi bozmaz.. 19.yy’da Uluslaşma …

Kaynak: Amerikalı bir postahane memuresinin davranışı…

Reklamlar